3 chan
show3
show 4
show1
mobil_1
vietnamese English
Product Category
Statistics
1Online
21,997,605 Visitors
2.5 ton Self-Propelled Crane Rental Price: Please call us for advice and the price VND / 1km 2.5 ton Self-Propelled Crane Rental
3.5 ton Self-Propelled Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 3.5 ton Self-Propelled Crane Rental
5 ton Self-Propelled Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 5 ton Self-Propelled Crane Rental
8 ton Self-Propelled Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 8 ton Self-Propelled Crane Rental
10-ton Self-Propelled Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 10-ton Self-Propelled Crane Rental
15 ton Self-Propelled Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 15 ton Self-Propelled Crane Rental
20 ton Self-Propelled Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km. 20 ton Self-Propelled Crane Rental
Search
Support Online
024 33 24 24 24 : 8h->17h024 33 24 24 25 : 8h->17h024 33 24 24 26 : 8h->17hPhan Văn Chín: Máy lẻ 104

Trần Quang Sơn: Máy lẻ 103

Nguyễn Thu Thủy: Máy lẻ 105

Ngọc Thắng: Máy lẻ 106

© 24 hours transport Co.ltd (vantai24h) 
     Head Office: 64A/21 Thanh Am Street, Long Bien District, Ha Noi.
     Transaction office: 416 Ngo Gia Tu Street, Long Bien District, Ha Noi.

Telephone:  024.33 24 24 24/33 24 24 25/ 33 24 24 26/ 33 24 24 27/38711245 / 38711246 - Fax 024.36521130 
Hotline: 0962 24 24 24 - 0963 24 24 24 - 0964 24 24 24 - 0961 24 24 24

Email: info@24hourstransport.vn

Transport services |  truck rental | cho thuê xe tải | cho thuê xe cẩu tự hành | cho thuê cẩu chuyên dụng | dịch vụ vận chuyển bắc nam | dịch vụ vận tải hàng hóa |

Copyright 2011 24hourstransport.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®