3 chan
show3
show 4
show1
mobil_1
vietnamese English
Product Category
Statistics
25Online
21,894,339 Visitors
Transporting donated goods for charities to Yen Bai on a sunny day Vantai24h - 10/15/2014 - To support the charity program “The Blue Summer 2014- Giving our love” held by students of the Language University of Hanoi”, Transport 24 Co.Ltd sponsored 100% the cost for transporting donated goods from Hanoi to Sung Do Village, Van Chan District, Yen Bai Province to with the aim of bringing the feeling of love, sympathy from the capital city to mountainous areas.
Charity is everybody’s job - Sunday, 01/19/2014 Vantai24h - 01/19/2014 - The spirit of helping the compatriots has been ingrained in the subconscious of Vietnamese people. Therefore, there are many organizations, individuals donating money and gifts with the wish to help disadvantaged backgrounds overcome difficulties.
Transport 24h Co.Ltd and the charity program to Muong Ly Vantai24h - The company sponsored the charity program “Warm jackets for mountainous areas held by the Hanoi‘s Club of Backpacking with 5000 instant noodle bags, 2000 powder laundry bags.
Transport 24h Co.Ltd and the program “The journey to the loving middle” The company combined with the charity club of “Noi Vong Tay Lon” to support residents of the Middle in the historical flood.
The charity program “Loving Arms” Vantai24h join the charity program “Loving Arms”
Nặng lòng với học sinh Sùng Đô – Chia sẻ tấm lòng ( Văn chấn – Yên bái) Sùng Đô nằm cao hơn 1.200m so với mặt nước biển và là xã vùng sâu, vùng xa có tới 98% đồng bào dân tộc Mông sinh sống
Giấy tờ cần thiết khi thực hiện quá trình vận tải Giấy đi đường dành cho xe kinh doanh vận tải hàng hoá.Giấy đi đường đc cấp cho từng chuyến hàng, cho từng xe, làm chứng từ trong thực hiện vận chuyển.
Quy trình làm việc của người lái xe Đối với vận tải hàng hoá, khi nhận nhiệm vụ ghi trong giấy đi đường, người lái xe cần nắm vững nhiệm vụ được giao, nhất là các điều kiện vận chuyển. Phải biết được những khó khăn, thuận lợi trong quá trình vận tải để đề ra biện pháp thực hiện.
Trước 1 2 3
Search
Support Online
024 33 24 24 24 : 8h->17h024 33 24 24 25 : 8h->17h024 33 24 24 26 : 8h->17hPhan Văn Chín: Máy lẻ 104

Trần Quang Sơn: Máy lẻ 103

Nguyễn Thu Thủy: Máy lẻ 105

Ngọc Thắng: Máy lẻ 106

© 24 hours transport Co.ltd (vantai24h) 
     Head Office: 64A/21 Thanh Am Street, Long Bien District, Ha Noi.
     Transaction office: 416 Ngo Gia Tu Street, Long Bien District, Ha Noi.

Telephone:  024.33 24 24 24/33 24 24 25/ 33 24 24 26/ 33 24 24 27/38711245 / 38711246 - Fax 024.36521130 
Hotline: 0962 24 24 24 - 0963 24 24 24 - 0964 24 24 24 - 0961 24 24 24

Email: info@24hourstransport.vn

Transport services |  truck rental | cho thuê xe tải | cho thuê xe cẩu tự hành | cho thuê cẩu chuyên dụng | dịch vụ vận chuyển bắc nam | dịch vụ vận tải hàng hóa |

Copyright 2011 24hourstransport.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®