3 chan
show3
show 4
show1
mobil_1
vietnamese English
Product Category
Statistics
1Online
21,894,671 Visitors
80 ton Crane Rental

80 ton Crane Rental

Price: Call us for advice and the price VND / 1km

Product Information

 

 

 

                 
LOAD TABLE PROPERTIES KATO 80 TON CRANE LIFT

 
 
 
 
 
 
 
 
Range 
Garden
 
(M)
12 m 
Need
 
The main
18 m 
Need
 
The main
24 m 
Need
 
The main
30 m 
Need
 
The main
36 m 
Need
 
The main
40 m 
Need
 
The main
44 m 
Need
 
The main
2:50
80.00
45.00
 
 
 
 
 
3:00
80.00
45.00
35.00
 
 
 
 
3:50
80.00
45.00
35.00
 
 
 
 
4:00
70.00
45.00
35.00
27.00
 
 
 
4:50
62.00
45.00
35.00
27.00
 
 
 
5:00
56.00
45.00
35.00
27.00
 
 
 
5:30
52.00
45.00
35.00
27.00
 
 
 
5:40
51.00
44.50
35.00
27.00
22:00
 
 
5.80
47.00
41.80
33.50
27.00
22:00
 
 
6:00
45.00
40.00
32.50
26.30
22:00
 
 
6:50
41.00
36.90
30.50
24.90
22:00
18:00
 
6.90
38.00
34.60
29.00
23.80
22:00
18:00
 
7:00
37.10
34.20
28.60
23:50
21.80
18:00
 
7.90
31.50
30.50
25.50
21:30
20:10
18:00
12:00
8:50
28.60
27.50
24.00
20:10
19:00
17:10
12:00
9:50
24.00
23:50
21:50
18:20
17:20
15.70
12:00
10:00
22:00
21.70
20:40
17:40
16:40
15:10
12:00
11:00
 
18.80
18:00
15.90
15:00
14:00
12:00
11:30
 
18:00
17:40
15:40
14.60
13.60
12:00
12:00
 
16:10
15.90
14:50
13.80
12.80
11:30
13:00
 
14:00
14:00
12.60
12.70
11.70
10:50
14:00
 
12:00
12:20
11:30
11:20
10.80
9.70
15:00
 
10:50
10.70
10:10
10:00
9.80
9:00
16:00
 
 
9:40
9:10
9:00
8.90
8:40
18:00
 
 
7:20
7:10
7:10
7:30
7:40
20:00
 
 
5:50
5:50
5.60
6:00
6:20
22:00
 
 
 
4:30
4:40
4.80
5:10
23:00
 
 
 
3.70
3.80
4:30
4.60
24.00
 
 
 
 
3:30
3.80
4:20
26.00
 
 
 
 
2:40
3:00
3:30
28.00
 
 
 
 
 
2:20
2.60
30.00
 
 
 
 
 
1.60
2:00
31.00
 
 
 
 
 
 
1.70
 
 
 
 
 
 
 
 
Hook 
pepper
 
Standard
80 tons
35 tons
Weight
of 
hook
1000 kg
500 kg

 
 

Prodcuts

Special 15 ton Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km Special 15 ton Crane Rental
25 ton Crane Rental Price; Call us for advice and the price VND / 1km 25 ton Crane Rental
50 ton Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 50 ton Crane Rental
Search
Support Online
024 33 24 24 24 : 8h->17h024 33 24 24 25 : 8h->17h024 33 24 24 26 : 8h->17hPhan Văn Chín: Máy lẻ 104

Trần Quang Sơn: Máy lẻ 103

Nguyễn Thu Thủy: Máy lẻ 105

Ngọc Thắng: Máy lẻ 106

© 24 hours transport Co.ltd (vantai24h) 
     Head Office: 64A/21 Thanh Am Street, Long Bien District, Ha Noi.
     Transaction office: 416 Ngo Gia Tu Street, Long Bien District, Ha Noi.

Telephone:  024.33 24 24 24/33 24 24 25/ 33 24 24 26/ 33 24 24 27/38711245 / 38711246 - Fax 024.36521130 
Hotline: 0962 24 24 24 - 0963 24 24 24 - 0964 24 24 24 - 0961 24 24 24

Email: info@24hourstransport.vn

Transport services |  truck rental | cho thuê xe tải | cho thuê xe cẩu tự hành | cho thuê cẩu chuyên dụng | dịch vụ vận chuyển bắc nam | dịch vụ vận tải hàng hóa |

Copyright 2011 24hourstransport.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®