3 chan
show3
show 4
show1
mobil_1
vietnamese English
Product Category
Statistics
131Online
21,894,648 Visitors
25 ton Crane Rental

25 ton Crane Rental

Price; Call us for advice and the price VND / 1km

Product Information

CHARACTERISTICS TABLE 25 TON CRANE LOAD INCREASE
Stand out completely before using a tripod.
                        
Reach (m)
For the 10.0m
13.5 M
Need of
For the 17.0m
For the 20.5m
For the 24.0m
For the 27.5m
For the 31.0m
2.5
25.00
17:50
14:50
 
 
 
 
 
 
3.0
25.00
17:50
14:50
9:50
 
 
 
 
3.5
20.60
17:50
14:50
9:50
7:50
 
 
 
4.0
18:00
17:50
14:50
9:50
7:50
6:50
 
 
4.5
16:30
15.80
14:50
9:50
7:50
6:50
6:00
 
5.0
14.85
14:40
13:25
9:50
7:50
6:50
6:00
 
5.5
13.65
13:25
12:20
9:50
7:50
6:50
6:00
 
6.0
12:30
12:20
11:30
9:50
7:50
6:50
6:00
 
6.5
11:20
11:00
10:50
9:50
7:50
6:50
6:00
 
7.0
10:25
10:00
9.80
8.80
7:50
6:50
6:00
 
7.5
9:40
9:20
9:10
8:30
7:50
6:50
6:00
 
8.0
8.65
8:45
8:35
7.80
7:00
6:10
5.65
 
8.3
8:25
8:05
7.95
7:50
6.75
5.90
5:45
 
9.0
 
7:20
7:10
6.95
6:25
5:45
5:05
 
9.5
 
6.65
6:50
6:55
5.90
5:20
4.80
 
10.0
 
6:00
5.90
6:20
5.60
4.95
4.60
 
11.0
 
5:00
4.85
5:25
5:00
4:50
4:20
 
8.11
 
4:30
4:20
4.60
4.65
4:15
3.95
 
12.0
 
 
4:10
4:45
4.60
4:10
3.90
 
14.0
 
 
2.90
3:25
3:40
3:50
3:35
 
3.15
 
 
2:30
2.70
2.85
3:00
3:00
 
16.0
 
 
 
2:40
2.60
2.75
2.85
 
18.0
 
 
 
1.75
1.95
2:10
2:15
 
8.18
 
 
 
1:50
1.75
1.90
1.95
 
20.0
 
 
 
 
1:45
1.60
1.70
 
22.0
 
 
 
 
1:10
1:20
1:30
 
3.22
 
 
 
 
1:00
1:15
1:25
 
24.0
 
 
 
 
 
0.90
0.95
 
8.25
 
 
 
 
 
0.65
0.75
 
28.0
 
 
 
 
 
 
12:50
 
3.29
 
 
 
 
 
 
12:40
 
Standard hook
for 25 tons
 
Weight machines
280kg
 
Branch wire
8
4
 
Critical angle
-
-
-
-
-
-
-

Prodcuts

Special 15 ton Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km Special 15 ton Crane Rental
50 ton Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 50 ton Crane Rental
80 ton Crane Rental Price: Call us for advice and the price VND / 1km 80 ton Crane Rental
Search
Support Online
024 33 24 24 24 : 8h->17h024 33 24 24 25 : 8h->17h024 33 24 24 26 : 8h->17hPhan Văn Chín: Máy lẻ 104

Trần Quang Sơn: Máy lẻ 103

Nguyễn Thu Thủy: Máy lẻ 105

Ngọc Thắng: Máy lẻ 106

© 24 hours transport Co.ltd (vantai24h) 
     Head Office: 64A/21 Thanh Am Street, Long Bien District, Ha Noi.
     Transaction office: 416 Ngo Gia Tu Street, Long Bien District, Ha Noi.

Telephone:  024.33 24 24 24/33 24 24 25/ 33 24 24 26/ 33 24 24 27/38711245 / 38711246 - Fax 024.36521130 
Hotline: 0962 24 24 24 - 0963 24 24 24 - 0964 24 24 24 - 0961 24 24 24

Email: info@24hourstransport.vn

Transport services |  truck rental | cho thuê xe tải | cho thuê xe cẩu tự hành | cho thuê cẩu chuyên dụng | dịch vụ vận chuyển bắc nam | dịch vụ vận tải hàng hóa |

Copyright 2011 24hourstransport.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®